CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ THÁNG MƯỜI

Địa chỉ: 49/3F Trịnh Thị Miếng, Tổ 108 Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn

Điện thoại: 0969 820 833  – Hotline: 0903 864 814

Email: hoangdiepit@gmail.com